تراز لیزری

تراز لیزری با استفاده از تکنولوژی لیزر اپتیکی و سیستم کمپانساتور معلق مکانیکی کار می کند. در این روش پرتو لیزر ایجاد شده بصورت خطی نمایش داده می شود. ساده ترین نوع تراز لیزری قادر به نمایش دو خط عمود برهم با حداقل زاویه دید حدود 130 درجه می باشد. در بعضی مدل ها تراز لیزری قادر به نمایش نقاط لیزری شاقولی نیز می باشد. در مدل های حرفه ای و پیشرفته تر بخش اپتیکی قادر به انتشار نور 360 درجه در جهات مختلف بوده که کاربر می تواد سه دایره عمود برهم را در یک لحظه داشته باشد. بعضی مدل‌های ترازهای لیزری که برد بلندتری دارند مجهز به یک موتور دوار می باشند که در کارهای صنعتی کاربرد فراوانی دارند.

تراز لیزری لایکا
Leica L2P5 new Laser Level

تراز لیزری لایکا
Leica L2 new Laser Level

تراز لیزری لایکا
Leica P5 new Laser Level

تراز لیزری لایکا
Leica L2 Laser Level

تراز لیزری ژئولیزر
GeoLaser LP363 Laser Level

تراز لیزری ژئولیزر
GeoLaser LP360 Laser Level

تراز لیزری ژئولیزر
GeoLaser L2P5 Laser Level

تراز لیزری ژئولیزر
GeoLaser CUBE Laser Level

تراز لیزری پرکسیسو
PREXISO XL2 Laser Level

تراز لیزری دوار استونکس
STONEX L10 Laser Level

تراز لیزری دوار بی ام آی
BMI uniLaser AHV Laser Level

تراز لیزری دوار بی ام آی
BMI uniLaser AH Laser Level