گیرنده‌های مولتی فرکانس GNSS

گیرنده‌های مولتی فرکانس GNSS نوعی از موقعیت‌یاب‌های دقیق ماهواره هستند که با استفاده از فرکانس های ماهواره ای قادر به محاسبه دقیق موقعیت جغرافیایی نقشه بردار بر روی زمین می باشند. دلیل نام گذاری مولتی فرکانس بخاطر دریافت سیگنال‌های منظومه ای ماهواره‌های مختلفی مانند GPS امریکا – GLONASS روسیه – GALILEO اروپا – BeiDou چین – IRNSS هند – QZSS ژاپن – SBAS می باشد. گیرنده‌های ایستگاهی با دریافت تصحیحات از سامانه‌هایی مانند شمیم، سمت و هدی در بستر اینترنت قادر هستند به دقتی در حد سانتی متر برسند. اکثر گیرنده‌های جدید موجود در بازار دارای سنسور تیلت بدون نیاز به کالیبره و رادیو UHF و ماژول سیم کارت 4G می باشند.

گیرنده مولتی فرکانس استونکس
STONEX S3II GNSS Receiver

گیرنده مولتی فرکانس فویف
FOIF A90 GNSS Receiver

گیرنده مولتی فرکانس های‌-تارگت
HiTarget iRTK4H GNSS Receiver

گیرنده مولتی فرکانس سندینگ
SANDING T7 Plus GNSS Receiver

گیرنده مولتی فرکانس استونکس
STONEX S1 GNSS Receiver

گیرنده مولتی فرکانس فویف
FOIF A60 Pro GNSS Receiver

کنترلر اندرویدی های-تارگت
Hi-Target iHand55 Controller

کنترلر اندرویدی سندینگ
SANDING H6 Controller

کنترلر اندرویدی استونکس
STONEX SH5A Controller

کنترلر اندرویدی فویف
FOIF P9III Pro Controller

کنترلر اندرویدی استونکس
STONEX P9III Pro Controller

گیرنده مولتی فرکانس پنتاکس
PENTAX G7H GNSS Receiver